Ana Sayfa

Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

·         - Kalite Yönetim Sistemine uymak ve sürekli geliştirmek,

·         - Sektördeki Yurtiçi ve Yurtdışı gelişmeler ile yenilikleri yakından takip etmek ve uygulamak,

·         - Toplumsal değerler ile site sakinleri ve çözüm ortaklarının tercih ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, bunlarla ilgili çözümler üretmek,

·         - Yurtiçi ve Yurtdışı site yönetim sektöründeki konumumuzu, her yıl daha ileriye taşımak veya bir önceki yıl seviyesinde tutmak,

·         - Site sakinleri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik olarak her yıl anket yapmak,

·         - Müşteri şikayetlerinin, her yıl için bir önceki yıl verilerine göre daha az olmasını sağlamak,

·         - Personelin, bilgi, beceri ve yetenekleri ile yaratıcılıklarını ve farkındalıklarını artırmasını teşvik etmek için, eğitim ve seminer vermek,

·         - Personeller arasındaki birlikteliği daha güçlendirmek için sosyal etkinlikler düzenlemek,

·         - Her yıl, personelin memnuniyetini, istek ve beklentilerini belirlemek için anket yapmak, varsa istek ve beklentileri Kooperatif olanakları çerçevesinde sağlamak,

 

Kanunen Yapılması Gereken İşler

·        1163 sayılı Kooperatifler Kanuna ve 634 sayılı KMK ‘ya göre senede bir defa; belirlenen tarih ve yerde Genel Kurul toplantılarını organize etmek ve yapmak

·        Gerektiğinde en az 30 gün önceden bildirmek şartıyla Olağanüstü Genel Kurul için çağrıda bulunmak ve organize etmek.

·        Genel Kurul’da İşletme Projesini sunmak ve İşyeri maliklerinin onayını almak

·        Aidatların toplanması için gerekli düzenlemelerin ve kanuni yaptırımların uygulanması, bunların takibinin yapılması

·        Kanuni tutulması gereken defterler ile diğer Evrakların düzenli tutulması; zamanında, anlaşılır ve şeffaf şekilde raporlanması

·        Yasal zorunluluk gereği yapılması gereken işlerin senelik kontrollerinin yaptırılması ve geçerli etiketin alınması

 

Aylık Yapılması Gereken İşler

·        Aidat listelerinin hazırlanması ve tebliğ edilmesi

·        Asansörü olan binaların aylık asansör bakımlarının yaptırılması. 

·        Siteye ait olan ortak gider ödemelerinin düzenli olarak yapılması ve dosyalanması

·        Site Görevlisi, bahçıvan, güvenlik görevlisi gibi çalışan personelin görev tanımlarının yapılması 

·        Personel aylık performans kontrollerinin yapılması

·        Personel için iş güvenliği yönetmeliğine uygun çalışma koşullarının oluşturulması ve aylık kontrollerinin sağlanması

·        Personel maaşlarının, Gelir Vergisi, Damga Vergisi kesintileri ve SGK primlerinin düzenli olarak ödenmesi

·        Genel giderlerin toplanan aidatlardan karşılanmasını sağlamak

 

Haftalık Yapılması Gereken İşler

·        Rutin kontrol yapılması, bütçe dâhilinde olan ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi 

·        Temizlik işleri, personellerin yaptığı işlerin kontrolü 

Hızlı Çözümler

·        Binanızda ve site ortak alanlarında olabilecek öngörülemeyen arızalara en hızlı şekilde müdahale edilecektir. 

·        Teknik arızaların giderilmesi 

                                                                                                  İSTEKS SANAYİ  SİTESİ YÖNETİMİ

Hizmetlerimiz