Ana Sayfa

Kooperatif Hisse Devir İş ve İşlemleri

S.S.İSTEKS İSTANBUL DOKUMACILARI K.S.S. İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

ORTAKLIK HİSSE DEVİR PROSEDÜRÜ


1. Hisse devri yapacak olan ortaklarımız sahibi oldukları hisse ile ilgili devir tarihi itibari ile kooperatife borcu bulunmayacaktır.

2. Kooperatif hissesini devir alacak kişi veya mevcut ortağımız kooperatif yönetimine gelerek matbu olarak hazır olan hisse devri sözleşme, dilekçelerini v.b. imzalayacaklardır.

3. Kooperatif Yönetim Kurulu ortaklık devir kararlarını Karar Defterinde  alacaktır.

 

Alıcıdan İstenen Evraklar;
1- İkametgah,
2- Nüfus Cüzdan Sureti,
3- 3 Adet Vesikalık Resim,
4- Kimlik Fotokopisi,

 

Anonim Şirketlerden İstenen Evraklar;
1- Yönetim Kurulu Kararı (Noter Onaylı),örnek:1
2- Kuruluş Gazetesi,
3- Yönetim Kurulu Seçim Gazetesi,
4- İmza Sirküleri,

5-Şirketi Temsile yetkili seçilen kişinin;

a- İkametgah,
b- Nüfus Cüzdan Sureti,
c- 3 Adet Vesikalık Resim,
d- Kimlik Fotokopisi,

 

Limited Şirketlerden İstenen Evraklar;
1- Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Onaylı), örnek:2
2- Kuruluş Gazetesi,
3- İmza Sirküleri,

4-Şirketi Temsile yetkili seçilen kişinin;

a- İkametgah,
b- Nüfus Cüzdan Sureti,
c- 3 Adet Vesikalık Resim,
d- Kimlik Fotokopisi,

 

 

A.Ş. YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEGİ:1

Karar Tarihi:
Karar No:
Toplantıya Katılanlar:

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

S.S. İsteks İstanbul Dokumacıları K.S.S İşyeri Yapı Kooperatifi ünvanlı, merkezi İSTANBUL ili BAŞAKŞEHİR ilçesi “İkitelli Org. San. Böl. Sosyal Tesis Binası Kat:1 No : 26 Başakşehir / İSTANBUL.” adresinde bulunan ve İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğünün 219845-167402 sicil numarasında kayıtlı kooperatife şirketimizin faaliyetlerine genişletmek amacıyla …. Pay ……………………..TL bedel ile ortak olunmasına;

1-   Şirketimiz ortağı ve imza yetkilisi T.C. uyruklu İstanbul ili __________ ilçesi __________adresinde ikamet eden __________ ‘ın _____ yıl süre ile şirketimizi kooperatif nezdinde münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere temsilci olarak atanmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

YÖNETİM KURULU ÜYE             YÖNETİM KURULU ÜYE                        YÖNETİM KURULU ÜYE

 

            İMZA                                       İMZA                                                   İMZA

 

 

 

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLAR KURULU KARAR ÖRNEGİ:2

Karar Tarihi:
Karar No:
Toplantıya Katılanlar:

Şirket Ortaklar kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

1-   S.S. İsteks İstanbul Dokumacıları K.S.S İşyeri Yapı Kooperatifi ünvanlı, merkezi İSTANBUL ili BAŞAKŞEHİR ilçesi “İkitelli Org. San. Böl. Sosyal Tesis Binası Kat:1 No : 26 Başakşehir / İSTANBUL.” adresinde bulunan ve İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğünün 219845-167402 sicil numarasında kayıtlı kooperatife şirketimizin faaliyetlerine genişletmek amacıyla …. Pay ……………………..TL bedel ile ortak olunmasına;

2-   Şirketimiz ortağı ve imza yetkilisi T.C. uyruklu İstanbul ili __________ ilçesi __________adresinde ikamet eden __________ ‘ın _____ yıl süre ile şirketimizi kooperatif nezdinde münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere temsilci olarak atanmasına, Toplantıya katılanların oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

                Ortak                                                      ortak                                                                      ortak

                İMZA                                                      İMZA                                                                      İMZA